Pratite nas!

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije djeluje od 2009. godine te broji 130 članova. Okupljamo subjekte rane intervencije kao i njihove obitelji. Udruga je namijenjena djeci s teškoćama u razvoju i rizičnim čimbenicima, njihovim roditeljima i obitelji, ali i odgojiteljima i učiteljima te svima koji trebaju stručnu podršku.

Naši su članovi i polaznici terapija djeca s autizmom, PSA, ADHD-om, teškoćama u učenju, artikulacijskim teškoćama, sindromom Down, motoričkim oštećenjima, teškoćama senzorne integracije. Radimo savjetovanja, procjenu i dijagnostiku te provodimo individualne ili grupne edukacijsko rehabilitacijske i/ili logopedske tretmane.

Također pružamo timsku podršku u vrtićima i školama. Naš stručni tim sastoji se od edukacijskih rehabilitatora i logopeda koji se stalno dodatno educiraju, pa tako u terapijskom radu slijedimo principe senzorne integracije, edukacijske kineziologije, ABA pristupa, oralno – motoričke terapije, Handle pristupa, MNRI integracije refleksa, Floortime pristupa, Neurofeedback terapije...

U suradnji sa Varaždinskom županijom već tradicionalno održavamo edukacije i redionice za odgojitelje te roditelje. Tako su iza nas neki od sljedećih projekata: „U vrtiću sretni“, „I mi smo sretna obitelj“, „Volim vrtić – vrtić voli mene“, „Pouči me – nauči me“ , „Kava za mamu“ i drugi.

Misija

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije je udruga stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog i logopeskog profila koji pružaju tretmane djeci s neurorizikom i teškoćama u razvoju prateći njihove razvojne miljokaze i individualne potrebe te savjetovanja i edukacije za obitelji druge koji dolaze u kontakt s djecom.

Vizija

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije je stručna i lako dostupna organizacija koja je nositelj svih aktivnosti u ranoj intervenciji na području Varaždinske županije za djecu s teškoćama u razvoju, roditelje, odgajatelje i stručnjake raznih profila.

Naš tim

Misija

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije je udrugastručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog i logopeskog profila koji pružaju tretmane djeci s neurorizikom i teškoćama u razvoju prateći njihove razvojne miljokaze i individualne potrebe te savjetovanja i edukacije za obitelji druge koji dolaze u kontakt s djecom.

Vizija

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije je stručna i lako dostupna organizacija koja je nositelj svih aktivnosti u ranoj intervenciji na području Varaždinske županije za djecu s teškoćama u razvoju, roditelje, odgajatelje i stručnjake raznih profila.

Naš tim